Czy rodzina ma prawo do czternastej emerytury po śmierci seniora?

Do połowy listopada opolski ZUS wypłaci „czternastki” dla 144 tys. osób. Zasadne jest pytanie czy prawo do dodatkowego świadczenia rocznego ma rodzina, gdy senior umrze zanim przelew dotrze na jego konto. Wątpliwości rozwiewa Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Jeżeli na przykład członek rodziny zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysługującego za ten miesiąc świadczenia, ponieważ otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrealizowane świadczenie za listopad może być wypłacone rodzinie zmarłego. Jednak ZUS może to zrobić tylko na wniosek rodziny.

Dodatkowe roczne świadczenie przysługuje osobom, które na 31 października 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego.