Czy Piotrowicka w Skrbeńsku zostanie zamknięta?

Starosta Wodzisławski rozważa możliwość całkowitego zamknięcia ul. Piotrowickiej od skrzyżowania z ul. Poprzeczną do granicy państwa dla pojazdów mechanicznych. To efekt postulatów mieszkańców ul. Piotrowickiej, którzy narażeni są na niedogodności ze strony kierowców pojazdów ciężarowych, którzy nie przestrzegają ograniczeń w ruchu na końcowym odcinku tej drogi.

Wielu z nich, mimo istniejącego oznakowania, próbuje przedostać się przez granicę korzystając z przejścia w Skrbeńsku, choć fizyczne przeszkody ustawione na granicy przez stronę czeską to uniemożliwiają. W rezultacie kierowcy tych pojazdów zawracają ciężkimi zestawami na wąskiej drodze, powodując duże niedogodności dla mieszkańców posesji położonych w ciągu tego odcinka drogi.

Wydział Komunikacji i Transportu przygotował już propozycje rozwiązań dotyczących organizacji ruchu, które pozwolą na przekraczanie granicy w Skrbeńsku jedynie osobom pieszym i kierującym jednośladami. Czy zostaną one jednak wcielone w życie zdecydują konsultacje zarówno z władzami Piotrowic koło Karwiny, jak i gminy Godów czy Policją.