Czy dojdzie do porozumienia nauczycieli z rządem?

Jeśli w najbliższy poniedziałek (1.04) nie dojdzie do porozumienia nauczycieli z rządem, w większości placówek oświatowych na terenie powiatu raciborskiego dojdzie do strajku. Nauczyciele będą strajkować w 37 placówkach podlegających pod raciborski oddział ZNP. Strajk rozpocznie się 8 kwietnia w przeddzień egzaminów ósmoklasisty. Mówi Teresa Ćwik, przewodnicząca raciborskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

O tym, jak będzie przebiegać strajk, mają zadecydować dyrektorzy szkół.

Nie tylko ZNP prowadzi spór zbiorowy, ale również druga największa organizacja związkowo – oświatowa NSZZ Solidarność.