Czy COVID-19 zamknie cały Śląsk?

Śląsk może zostać całkowicie odcięty od innych województw, to radykalny krok, który jest rozważany przez rząd. Powodem jest eskalacja epidemii koronawirusa m.in. wśród pracowników kopalń. Problemem szczególnie dotknięty jest rejon Rybnika.

Gdyby nie zachorowania w kopalniach, w Polsce mielibyśmy już tendencję spadkową – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Spółki górnicze, cały czas wykonują testy, a mimo to dochodzi do nowych zarażeń. Rząd ma rozważać zaostrzenie restrykcji sanitarnych w województwie śląskim, pod uwagę brane ma być także odcięcie regionu. Wówczas niemożliwy byłby zarówno wjazd, jak i wyjazd z województwa.

Na Śląsk przyjechał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ma on ocenić na miejscu zagrożenie epidemiczne. Aktualnie bierze on udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, które odbywa się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Decyzja o zaostrzeniu restrykcji uzależniona ma być od wyników testów.