Czujny funkcjonariusz udaremnił przemyt narkotyków

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu po raz kolejny udaremnili przemyt substancji niedozwolonej. Podczas kontroli wychowawca wykrył „nielegalną” zawartość w korespondencji listowej adresowanej do osadzonego. W kopercie znajdował się list i rysunek dziecka nasączony substancją narkotyczną. Dzięki czujności funkcjonariusza zapobiegnięto dystrybucji niedozwolonej substancji na teren raciborskiej jednostki penitencjarnej.

Tego typu działania zabezpieczają funkcjonariuszy i osadzonych przed potencjalnym zagrożeniem jakie niesie zastosowanie środka odurzającego w warunkach izolacji więziennej.