Czas podsumować PONE

 

 

Kończy się tegoroczna odsłona Programu Ograniczania Niskiej Emisji w gminach naszego regionu. Udało się zrealizować sporo modernizacji źródeł ciepła u naszych mieszkańców – podkreśla wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki.

Co ważne, prawie 95 procent tych inwestycji zakończyło się przyłączeniem budynków do funkcjonującej w gminie sieci gazowej.