Coraz później odchodzimy na emeryturę

Od trzech lat coraz więcej osób odracza moment przejścia na emeryturę i dłużej pracuje. Aktywność zawodowa korzystnie wpływa na wysokość świadczenia. Przełożenie decyzji o zakończeniu pracy o rok, może wpłynąć na wyższą emeryturę nawet od 10 do 15 procent. O szczegółach mówi Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Od kilku lat jest coraz mniej osób, którzy po raz pierwszy podejmują wypłatę emerytury w roku, w którym mogą przejść na świadczenie. Ponadto podnosi się średni wiek emerytów, którym ZUS przyznaje świadczenia. Na przykład w grudniu 2015 roku przeciętny wiek osoby która dostała emeryturę to 62,3 lata, a na koniec 2019 roku to 62,8 lata. W województwie opolskim to 62,9.