Comenius zawitał do Tworkowa

zso_tworkow

W ramach programu „Comenius” ZSO w Tworkowie realizuje dwuletni projekt pod nazwą „Sport i bajki pomostem do wnętrza dziecka”.

Dzieci biorą udział w różnych zajęciach sportowych, wyjeżdżają na zagraniczne wyjazdy oraz poznają bajki z państw wchodzących w skład projektu, czyli Austrii Hiszpanii, Niemiec i Finlandii. Dyrektor szkoły, Aleksandra Wawoczny.

Podczas zagranicznych wyjazdów, dzieci z Polski nauczyły się grać m.in. w unihokeja. To bardzo popularny sport w Finlandii i Szwecji.

Goście z zagranicy zakwaterowani są na terenie gminy Bieńkowice. Koordynatorem projektu jest Danuta Janoch, nauczyciel języka niemieckiego w szkole.