Co najmniej 45 mln złotych strat w gminie Krzyżanowice

W gminie Krzyżanowice nadal trwa usuwanie szkód powstałych w wyniku ulewnych deszczy, jakie nawiedziły region ponad dwa tygodnie temu. Z punktu widzenia gminy największym problemem jest teraz zły stan sieci melioracyjnej – mówi wójt Grzegorz Utracki.

Mocno ucierpiała również infrastruktura na terenie gminy, w tym drogi, chodniki i skwery- dodaje wójt.

Naprawy będą wykonywane systematycznie, na ile pozwoli na to budżet gminy zasilany środkami zewnętrznymi, z kolei mieszkańcy prawdopodobnie w tym tygodniu otrzymają pierwsze wnioskowane zasiłki celowe na naprawy podtopionych posesji.