Chcieli odwołać przewodniczącego rady gminy, ten zamknął niespodziewanie sesję

Nietypowa sytuacja podczas XVIII Sesji Rady Gminy Pawłowice. Przewodniczący rady gminy Andrzej Szaweł zamknął sesję przy punktach o odwołanie siebie ze stanowiska przewodniczącego. Radni w kolejnych punktach mieli także odwołać wiceprzewodniczącą rady. Andrzej Szaweł stwierdził, że to nie miejsce i czas na odwołanie oraz są ważniejsze sprawy w gminie.

Przewodniczący chciał ponadto, aby mieszkańcy zostali zapoznani, dlaczego opozycja zgłosiła jego odwołanie i byli obecni podczas sesji. Kolejna sesja rady gminy Pawłowice odbędzie się 8 września.