Ceny za odbiór odpadów komunalnych w Krzanowicach nie wzrosną

Od stycznia na terenie gminy Krzanowice odpady komunalne odbiera nowa firma. – Konkurencja, która pojawiła się w ostatnim czasie w sektorze firm komunalnych, pozwoliła na zahamowanie wzrostu cen usług za odbiór śmieci z  terenu gminy – informuje burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla, zapewnia jednocześnie, że stawki za odbiór śmieci, w tym roku nie ulegną zmianie.

Usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Krzanowice od nowego roku realizuje firma Transgór z Rybnika.