Centrum Zielonej Energii powstanie w Rybniku

Zygmunt Solorz planuje inwestycję w Rybniku. Planowana inwestycja w tzw. zieloną energię jest wstępnie szacowana na pół miliarda złotych.  W Rybniku powstanie Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego, w którą planuje zainwestować spółka akcyjna ZE PAK. Miasto Rybnik podpisało właśnie  list intencyjny w tej sprawie z przedstawicielami ZE PAK.

Centrum Zielonej Energii ma powstać w kwartale między ulicami: Tkoczów, Świerklańską a Drogą Regionalną. W planach jest powstanie sortowni i kompostowni, instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlanych i sortowni. Główną inwestycją ma być  budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów, która w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska zagospodaruje odpady co w efekcie zapewni produkcję ciepła, energii elektrycznej i wodoru.

– Spalarnie projektowane i budowane są w oparciu o założenia, że ma być bezpiecznie, czysto, stabilnie cenowo i bilans korzyści będzie większy od kosztów – zaznacza Wojciech Muś, prezes miejskiej spółki Hossa Sp. z o.o. prowadzącej działalność, związaną m.in. z gospodarką odpadami. – Czysto, to znaczy że dostawy realizowane są szczelnymi pojazdami, rozładunek odbywa się wewnątrz obiektu przy zamkniętych śluzach, a wewnątrz panuje niewielkie podciśnienie uniemożliwiające wydostawanie się zapachów na zewnątrz, budynek i teren całego zakładu opuszczają pojazdy po sprawdzeniu stanu czystości. Bezpiecznie, ponieważ spalanie odbywa się w piecu rusztowym, a cały proces dostaw, załadunku, spalania i odbioru popiołów prowadzony jest wewnątrz szczelnego budynku, spaliny poddawane są oczyszczaniu w układach filtracji i oczyszczania spali, a normy emisyjne wynikające z rozporządzeń są najbardziej restrykcyjne dla spalarni. Emisja objęta jest ciągłym monitoringiem 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – wyjaśnia W. Muś.

W Polsce wytwarzamy rocznie ok. 4,5 miliona ton odpadów wysokokalorycznych, których nie można składować i powinno się je spalić. Choć w naszym kraju funkcjonuje 9 spalarni, a budują się 4 kolejne, to powinno powstać jeszcze ok. 15 nowych. Rybnik wytwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, a Subregion Zachodni ponad 270 tys. ton/rok.

– Planujemy w Rybniku nowoczesne centrum gospodarowania odpadami. To będzie odpowiedź nie tylko na potrzeby miasta,  ale chciałbym, by w przyszłości była to też oferta skierowana do gmin Subregionu Zachodniego – zapowiada prezydent Piotr KuczeraTa inwestycja ma zagwarantować mieszkańcom stabilizację cen za odbiór odpadów i  stabilizację procesu odbioru odpadów. Częściowo nasze działania pozwolą na zabezpieczenie miasta w ciepło a wodór wykorzystywany będzie do zasilania miejskich autobusów – mówi prezydent.

W czerwcu tego roku powstanie koncepcja Centrum Zielonej Energii w Rybniku wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań.