Cel uświęca środki? Mocne słowa pod adresem dyrektora

g5

Kontrowersje wokół sposobu naboru do Gimnazjum nr 5 w Raciborzu. Spór z poziomu poglądów rodziców przeniósł się na wczorajszą (28.05) sesję miejską. Zgodnie z tym co przekazał radny Andrzej Lepczyński: dyrektor G5 rozesłał do opiekunów szóstoklasistów z obwodu placówki, pismo z informacją o przyjęciu ich dzieci od pierwszego września, do tej właśnie szkoły. Dyrektor powołuje się na przepisy kuratorium oświaty. W opinii części radnych to jawna nadinterpretacja przepisów.

Dyrektor objaśniał nam, że dla niego podstawą prawną wysłania informacji, była zmiana przepisów o zasadach rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dyrektor w argumentacji dalej podaje, że wiadomą rzeczą jest, iż pełna rekrutacja następuje po złożeniu kompletu dokumentów dziecka w danej szkole. W uznaniu radnego nieetyczne były także inne metody pozyskiwania uczniów, jak np. prowadzone prezentacje.

Na sesji w odpowiedzi prezydenta usłyszano, że odbyła się już rozmowa z dyrektorami na temat zasad prowadzenia naboru. Działania te powinny być prowadzone fair – zaznaczył Mirosław Lenk. Dostało się mocno radnym, którzy temat na sesji podnieśli

W interpelacji radnego pojawiła się kwestia podziału parametrów pomiędzy placówki. Szkoły z “parametrem wiejskim” mają prawo otwierać oddziały z mniejszą ilością uczniów, niż placówka z tzw. “parametrem miejskim”.