Capstrzyk na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej

Wczoraj (26.05) wieczorem, po raz drugi,  na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej 6. Batalion Powietrznodesantowy z Gliwic zorganizował uroczysty capstrzyk. Uroczystość odbyła się w przededniu święta batalionu. W taki sposób oddano hołd st. chor. sztab. Dawidowi Tokarskiemu, kpr. Krzysztofowi Chlewickiemu oraz kpr. Adamowi Olszówce z patrolu rozminowania 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic, którzy w 2019 roku zginęli w kuźniańskim lesie. Mówi Dowódca 6. Batalionu Powietrznodesantowego mjr Łukasz Bocheński

W apelu poległych wymieniono także strażaków, którzy zginęli w czasie pożaru w 1992 roku oraz poległych spadochroniarzy, którzy oddali życie pełniąc swoje obowiązki.

W wieczornej uroczystości brali udział bliscy poległych saperów, dowódcy wojskowi, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych: straży pożarnej, lasów państwowych i policji, a także mieszkańcy Kuźni Raciborskiej.  Poczet sztandarowy wystawili także harcerze z Hufca Ziemi Raciborskiej. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele św. Marii Magdaleny. Capstrzyk odbył się według ceremoniału wojskowego.