Burmistrz Weber przed rybnickim magistratem

Przed rybnickim magistratem zobaczyć można charakterystyczną sylwetkę starszego pana w kapeluszu i z laseczką ruszającego spacerkiem z urzędu na rynek. To słynny burmistrz Rybnika Władysław Weber, którego pomnik stanął właśnie przy ul. Bolesława Chrobrego 2.
Projekt pomnika Władysława Webera wykonany został na podstawie zachowanych w rybnickim muzeum przedwojennych zdjęć burmistrza, dokumentujących tak charakterystyczne dla niego gospodarskie spacery po mieście.

– Burmistrz Weber został odnotowany w historii Rybnika jako wyjątkowo dobry gospodarz. Był wizjonerem, którego zaangażowanie dla miasta stawiane jest za wzór dzisiejszym samorządowcom – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera. – Taka symboliczna obecność w przestrzeni miasta ludzi, który tworzyli przeszłość Rybnika, jest niezwykle ważna dla nas, tworzących jego teraźniejszość – dodaje prezydent.

Za rządów burmistrza Webera wybudowano w Rybniku nowy gmach urzędu miasta przy ul. Bolesława Chrobrego, budynek Komunalnej Kasy Oszczędności, siedzibę PCK, Straż Pożarną, kilka szkół (m.in. dzisiejsze II LO przy ul. Mikołowskiej czy „Mechanik” przy ul. Kościuszki), niezliczoną ilość dróg, odnowiono płytę rynku, zmieniono oświetlenie uliczne z gazowego na elektryczne, sprowadzono do Rybnika zakony Werbistów i Urszulanek. „Oczkiem w głowie” burmistrza Webera był estetyczny wygląd miasta – zakładał liczne istniejące do dziś skwery i zieleńce. Osobiście też nadzorował wszystkie prace i inwestycje.

– Dzięki dużemu poparciu moralnemu tutejszego społeczeństwa, zdołałem w ciągu 17 lat mojego urzędowania, podnieść Rybnik z małego, zaniedbanego, 12-tysięcznego miasteczka, do rangi znanego w kraju z czystości i pięknych zieleńców 25-tysięcznego miasta – pisał potem w swoim życiorysie Władysław Weber.

Władysław Weber urodził się w Opalenicy w Wielkopolsce, 25 maja 1882 roku. W 1907 wraz z żoną Eufrozyną zamieszkał w Rybniku. Tutaj urodziły się ich cztery córki: Wanda, Magdalena, Felicja i Maria.
Burmistrzem Rybnika został w 1922 roku, kiedy to ówczesna rada miejska desygnowała go na to stanowisko na 12-letnią kadencję. W 1934 roku ponownie wybrano go na kolejne 12-lat.
Jego pracę w mieście przerwała II wojna światowa, w trakcie której musiał opuścić miasto. Ponownie stanowisko burmistrza powierzono mu tuż po wojnie, w 1945 roku. Pełnił je do czasu przejścia w stan spoczynku w 1950 roku. Zmarł 26 grudnia 1961 roku. Spoczywa w rodzinnym grobowcu na rybnickim cmentarzu.
Autorem pomnika Władysława Webera (podobnie jak pomnika Braci Szafranków oraz odsłoniętej niedawno płaskorzeźby rybnickiej poetki Janiny Podlodowskiej) jest toruńskie Studio Rzeźby Maciej Jagodziński-Jagenmeer.

 

Mat: UM Rybnik