Burmistrz Kasiura z absolutorium

IMG_3479

Komisja  rewizyjna oraz Regionalna Izba Obrachunkowy pozytywnie wyraziła się o wykonaniu budżetu w 2013 roku. Zgodnie z tymi rekomendacjami za przyjęciem absolutorium głosowała większość radnych.

 Bez zastrzeżeń i większych emocji udzielono absolutorium za wykonanie budżetu w 2013 roku burmistrzowi Krapkowic Andrzejowi Kasiurze. W sprawozdaniu finansowym nie stwierdzono żadnych rozbieżności. Rozbieżności nie było też wśród radnych.

Wśród zarzutów wobec burmistrza mówiono miedzy innymi o kwestiach związanych z brakiem energicznych działań w zakresie pozyskania inwestorów, a co za tym idzie mniejszych  dochodów majątkowych.

-mówi przewodniczący Rady Miasta Witold Rożałowski. Ostatecznie rada 19 głosami „za” i 1 wstrzymującym udzieliła absolutorium.