Bulwary z dofinansowaniem RPO

Raciborski projekt zagospodarowania Lewego Brzegu Odry otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości ponad 3 mln zł. – Projekt przewiduje m.in. wykonanie schodów terenowych łączących dolny i górny ciąg pieszo-rowerowy, wymianę schodów w miejscu istniejących schodów zejściowych z terenu Placu Mostowego, wykonanie ścieżki pieszo rowerowej, oświetlenia oraz montaż ławek – mówi prezydent Dariusz Polowy.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się w połowie tego roku, a zakończyć w 2021.