Budżet został wykonany prawidłowo. Starosta ma zielone światło od radnych

Radni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Wszyscy byli za przyjęciem sprawozdania. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała też Regionalna Izba Obrachunkowa. To ocena pracy starosty i całego zarządu powiatu, który w ten sposób rozliczany jest z podejmowanych decyzji i tego czy dobrze wydaje publiczne pieniądze. Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego.

Dochody roczne w budżecie to kwota 88 mln zł, do połowy roku wydano 46 mln zł, czyli budżet wykonano na poziomie 53 procent. Najwięcej, bo 20 mln zł pochłonęła oświata. 7 mln pomoc społeczna, na zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej wydano 5 mln 400 tysięcy zł.