Budżet za ubiegły rok z negatywną opinią komisji rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Racibórz negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Raciborza za 2021 rok. Jeśli większość radnych zagłosuje za nieudzielaniem absolutorium prezydentowi, będzie to już trzecia negatywna opinia. Wcześniej rajcy nie udzielili absolutorium prezydentowi w 2019 i 2020 roku. Kolejna negatywna opinia otwiera drogę do referendum w sprawie odwołania Dariusza Polowego z funkcji prezydenta.

Wczoraj (28.06) Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolująca gospodarkę finansową samorządów wydała Dariuszowi Polowemu pozytywna opinię. Sesja z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium już dziś.