Budżet Obywatelski w Krapkowicach

Ruszył Krapkowicki Budżet Obywatelski na 2020 rok. Gmina na realizację pomysłów mieszkańców przekaże 240 tysięcy złotych. Kwota ta podzielona zostanie na dwa obszary: Krapkowice miasto oraz Krapkowice sołectwa. – Od 16 sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać projekty – informuje burmistrz Andrzej Kasiura.

Ze środków budżetu mogą być finansowane zadania inwestycyjne i remontowe dotyczące infrastruktury komunalnej zlokalizowanej na terenach, których właścicielem jest gmina Krapkowice. Doposażone mogą zostać także istniejące place zabaw i siłownie zewnętrzne.

Wnioski można składać do 15 września w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach lub wysyłając pocztą. Głosowanie potrwa na przełomie listopada i grudnia, a ogłoszenie wyników nastąpi do 27 grudnia.