Budynek urzędu miasta w nowej odsłonie

Zakończyła się termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzanowicach. Magistrat nie przechodził tak gruntownych remontów od blisko 40-lat, nie tylko wypiękniał, ale przede wszystkim stał się obiektem energooszczędnym i ekonomicznym w eksploatacji. Mówi burmistrz gminy Andrzej Strzedulla.

Po termomodernizacji wydatki na zakup energii elektrycznej spadną o około 80%, natomiast koszty ogrzewania zmaleją o kolejne 60% – dodaje burmistrz.

Wkład własny gminy wyniósł ponad 12 tysięcy złotych. Projekt współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020.