Budynek PZD w Wodzisławiu Śl. bardziej ekologiczny

W Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisano umowę na termomodernizację budynku Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą Syryni. Dzięki tej inwestycji kolejny budynek użyteczności publicznej zostanie zmodernizowany pod kątem ograniczenia strat ciepła i efektywnego wykorzystania OZE. Pozwoli to na spore zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania obiektu.

Zadanie będzie finansowane z dotacji pozyskanej przez władze powiatu z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Powiat pozyskał prawie 3 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt związany z modernizacją energetyczną oraz budową instalacji służącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w dwóch budynkach użyteczności publicznej: Powiatowym Zarządzie Dróg oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach.