Budowa przedszkola, remonty boisk i remont domu kultury. Tym żyć będą Gorzyce w 2015

gorzyce_urzad_gminy

Budżet gminy na ten rok to kwota mniej więcej 60 milionów złotych. Najdroższym i najważniejszym zadaniem będzie zakończenie budowy przedszkola w Turzy Śląskiej. Inwestycja na ponad 6,5 miliona, rozliczana jest w przeciągu kilku lat. Po sfinalizowaniu działania wójt chce jak najszybciej zagospodarować stary budynek na inne cele. Najlepszym rozwiązaniem – w opinii Daniela Jakubczyka – byłaby sprzedaż obiektu lub dzierżawa:

Kolejną dużą inwestycją dla gminy, będzie przebudowa boiska sportowego w Czyżowicach. To koszt rzędu 450 tysięcy złotych.

Trzecim – co do wielkości – zadaniem będzie remont boiska przyszkolnego w Gorzyczkach. – Inwestycję rozpoczętą, trzeba po prostu zakończyć – dodaje wójt. Na czwartej pozycji przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach. Firma rozpoczęła prace, został już zdjęty dach.

Przy drogach powiatowych prowadzone będą też remonty chodników. Chodzi o fragment od ulicy Mszańskiej w Turzy Śląskiej, do skrzyżowania z ulicą Wodzisławską. Założenia wójta są takie, by realizować zadania drogowe na dłuższych odcinkach, nawet kosztem ich ilości.