Bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie, refundacja kosztów wyposażenia – nowe formy wsparcia bezrobotnych

urzad_pracy_raciborz_tablica

W urzędzie pracy w Raciborzu ruszyły nowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych. Paleta wyboru szeroka. Decydować się należy szybko, bo jeszcze w tym roku pośredniak musi rozliczyć się z działań.

Nowe drzwi i nowe ścieżki wyznaczyła nowelizacja ustawy. Przepisy nacisk kładą na pomoc młodym osobom bezrobotnym. Wprowadzone zostały dotychczas nieznane bony szkoleniowe i bony na zasiedlenie.

Objaśniała Beata Peterek zastępca kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Na dziś zabezpieczona jest pula czterech takich bonów. W urzędzie dysponują jeszcze środkami z rezerwy ministra, które w przypadku niewykorzystania zostaną przesunięte na tę formę wsparcia.
Te same kryteria – status osoby bezrobotnej i wiek do 30. roku życia – brane są pod uwagę także w przypadku przyznawania bonu szkoleniowego.

Aleksander Ciesielski specjalista ds. rozwoju zawodowego, doradca klienta:

Nowe formy wsparcia i nowe rozwiązania mają pobudzić i podtrzymać aktywność osób młodych przez cały proces poszukiwania pracy.

Ponadto w urzędzie w dalszym ciągu przyjmują wnioski o udział w szkoleniu indywidualnym. To działanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski o nowe instrumenty wsparcia, bezrobotni mogą składać w urzędzie pracy w Raciborzu do 10 października.