Boisko w Tworkowie z nowym piłkochwytem

 

Fundusz sołecki powstał po to, by z jego środków realizować te inwestycje, które z punktu widzenia budżetu całej gminy czy miasta wydają się zbyt małe, ale które mają bardzo duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Przykładem niech będzie modernizacja lokalnego boiska w Tworkowie – mówi wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki.

O tym jakie inwestycje z budżetu sołeckiego będą teraz realizowane decydowali mieszkańcy w roku ubiegłym.