Bohaterów Warszawy w Rydułtowach ukończona

Zakończyła się  modernizacja ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach. Była to trzecia z dużych tegorocznych inwestycji drogowych przeprowadzonych przez powiat wodzisławski.

Inwestycja polegała na kompleksowej przebudowie odcinka drogi o długości prawie 1,2 km. Swoim zakresem obejmowała m.in. wykonanie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów na posesje, a także przebudowę odwodnienia drogi i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Remont został zrealizowany przy wsparciu finansowym z Funduszu Dróg Samorządowych. Przy wartości inwestycji wynoszącej ok. 2,7 ml zł niemal połowę stanowi dofinansowanie. Resztę z własnych budżetów sfinansowały Powiat Wodzisławski i Miasto Rydułtowy.