Blisko 700 drzew zostanie posadzonych w Krapkowicach

W Krapkowicach powstanie Zielony Parawan. Będzie to pas drzew, który oddzieli nowopowstające osiedle Zielone od drogi krajowej nr 45. Wzdłuż drogi zostaną posadzone m.in. daglezje zielone, świerki serbskie, sosny czarne, klony pospolite. Mówi wiceburmistrz Krapkowic Alfred Joszko.

Tablice mają nawiązywać do nasadzonej roślinności.

Zielony parawan edukacyjny będzie się składał z blisko 700 drzew, a obejmie obszar wzdłuż DK 45, aż do torów kolejowych.