Bieńkowice z nową drogą

Bieńkowice w gminie Krzyżanowice doczekają się nowej drogi transportu rolnego – co ważne, nowa droga ma być uzupełnieniem gminnej oferty ścieżek dla rowerzystów chcących dojechać z terenu gminy do Raciborza – mówi wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki.

Docelowo droga miałaby połączyć się z już istniejącą infrastrukturą rowerową w obrębie Raciborza – dodaje wójt.

Budowa drogi kosztować będzie 600 tysięcy złotych, z czego 250 tysięcy gminie udało się pozyskać z funduszy zewnętrznych.