Bezrobocie zmalało. PUP w Raciborzu podał dane z początku roku

Bezrobocie w dół. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu podał dane szacunkowe dotyczące stopy bezrobocia na Raciborszczyźnie. Tak znacznego spadku bezrobocia w lutym nie odnotowano od kilku lat. W chwili obecnej liczba zarejestrowanych wynosi 2069 osób. W porównaniu ze styczniem – to mniej o 72 osoby.

– Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na końcówkę stycznia wynosiła 5,5% – podał dyrektor PUP w Raciborzu – Mirosław Ruszkiewicz.

W omawianym okresie do pośredniaka zgłoszono i pozyskano 280 wolnych miejsc pracy. – Zgłasza się do nas coraz więcej firm czeskich. Przychodzą do urzędu prezesi, szefowie firm którzy proszą o wsparcie dlatego, że w Czechach jest najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Mamy też rynek nasz powiatowy z czołowymi firmami, ale też dbamy o mniejsze przedsiębiorstwa. Dochodzi do tego rynek zachodni – głównie Austria i Niemcy. Rodzi się też duży rynek jeśli chodzi o cudzoziemców, którzy starają się o pracę w Polsce i są to osoby pochodzące zza naszej wschodniej granicy – informuje dyrektor.

Więcej na temat aktualnej stopy bezrobocia w powiecie, ofert pracy, informacje o instrumentach pomocowych oferowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu znaleźć można na stronie internetowej PUP Racibórz.