Bezpłatne bilety na Światowe Dni Młodzieży

bezplatny

Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju jest już w posiadaniu biletów, które będą obowiązywały od 20 do 25 lipca na terenie dziesięciu gmin tworzących Związek.
Na bilecie widnieje logo Światowych Dni Młodzieży, logo MZK Jastrzębie, a także herby 10 gmin wchodzących w skład Związku. Druga strona z kolei zawiera informację dla podróżnych: “Bilet upoważnia uczestnika Światowych Dni Młodzieży wraz z opiekunem do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską MZK Jastrzębie-Zdrój”. Informacja ta pojawia się na bilecie także w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się w Krakowie 26 lipca. Wcześniej przez kilka dni pielgrzymi z całego świata będą przebywać w poszczególnych gminach, korzystać z gościnności rodzin, parafii i samorządów. Właśnie w tym czasie obowiązywać będą bezpłatne bilety MZK. Jeden bilet upoważnia do darmowej komunikacji uczestnika ŚDM spoza naszego kraju i jego polskiego opiekuna. Na terenie funkcjonowania MZK przebywać będzie około 4 tys. gości z zagranicy. Kolportażem biletów zajmą się koordynatorzy regionalni ŚDM.