Bezpłatne badania wzroku pod kątem jaskry

Zbliża się Światowy Dzień Jaskry. Z tej okazji kozielski szpital zaprasza od 7 do 13 marca na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku tej choroby. Jaskra jest chorobą „podstępną”, która nie boli, stąd jest bardzo późno wykrywana. – Wcześnie wykryta nie prowadzi do żadnych problemów w funkcjonowaniu – tłumaczy lek. med. Anna Banaś-Cebula, kierownik Oddziału Okulistycznego ze szpitala w  Kędzierzynie-Koźlu.

Badania profilaktyczne w kierunku jaskry obejmują m.in.: badania dna oka, grubości rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego, będą odbywały się w godzinach popołudniowych, oraz w sobotę i niedziele co stanowi dogodny dostęp nawet dla osób czynnych zawodowo.

Specjalistyczne badania okulistyczne można wykonać po wcześniejszej rejestracji, bezpłatnie i bez wymaganego skierowania. Wszyscy chętni, którzy zgłoszą się poprzez rejestrację pod nr telefonu 77 406 24 95 w pierwszym tygodniu marca (od 1.03 do 5.03), będą mieli wyjątkową okazję – bez ponoszenia żadnych kosztów i bez wymaganego skierowania – wykonać specjalistyczne badania diagnostyczne w kierunku jaskry (od 7 do 13 marca) w szpitalu, a w przypadku pozytywnego wyniku, zostaną objęci fachową opieką.

Akcja skierowana jest do Pacjentów, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez ostatni rok i nie są chorzy na jaskrę.

Światowy Tydzień Jaskry to międzynarodowa inicjatywa lekarzy okulistów, która ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry oraz zwiększenie wykrywalności choroby we wczesnych stadiach zaawansowania. Inicjatorami akcji są: Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO) wraz z Sekcją Jaskry PTO, przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych.

Jaskra jest drugą po zaćmie najczęstszą przyczyną ślepoty w krajach rozwiniętych, jednak zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dużo groźniejszą, ponieważ powoduje nieodwracalne ubytki w polu widzenia. W przypadku tego schorzenia kluczowa jest wczesna diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego leczenia, które zatrzyma postęp choroby i pozwoli pacjentom cieszyć się dobrym widzeniem.

W naszym kraju, z racji starzejącego się społeczeństwa, problem jaskry może dotyczyć nawet miliona osób. Szacuje się, że tylko połowa z nich została zdiagnozowana. Powodem jest niska świadomość społeczna oraz bezobjawowy przebieg choroby. W 90% przypadków jaskra przebiega bez widocznych dolegliwości, dlatego kluczowe stają się regularne badania wzroku.

Rejestracja jest możliwa od 1 do 5 marca w godzinach od 8:00-14.00 pod nr telefonu 77 406 24 95.