Belgijskie wsparcie dla raciborskiego magistratu

W raciborskim magistracie ruszają prace nad Programem Wspierania Przedsiębiorczości – ten dokument pozwoli wytyczyć plany wspierania lokalnych przedsiębiorców i rozwoju gospodarczego miasta do roku 2027. Nad jego formą pracuje między innymi Luk Palmen, belgijski ekonomista, który współtworzył podobne dokumenty między innymi dla Metropolii Śląskiej czy takich miast jak Gliwice i Bielsko-Biała.

Poniżej krótki życiorys Luka Palmena:

Luk Palmen – urodził się w 1972 roku w Belgii. W 1994 roku ukończył kierunek zarządzania w biznesie i ekonomii na Wyższej Szkole Ekonomii w Limburgii, a w 1995 roku podyplomowe studia z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii. W 2000 roku rozpoczął pracę w Biurze Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zaangażował się w przygotowanie projektów w ramach PHARE i innych programów europejskich. W 2001 roku zainicjował współpracę między Województwem Śląskim a Limburgią w Belgii. Jako pracownik Agencji Rozwoju Limburgii Luk Palmen był menadżerem projektu RIS-Silesia 2001-2004, koordynatorem programu szkoleniowego PLATO-Silesia 2002-2003 oraz udzielał wsparcia organizacjom działającym w obszarze rozwoju gospodarki. W okresie 2005-2007 prowadził trzy projekty: “Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach”, “Jednostka zarządzająca regionalnym systemem innowacji” oraz “Tworzenie sektorowych sieci współpracy i struktur wspierających w województwie śląskim”. Jest menedżerem ds. innowacji i kooperacji Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing. Obecnie Luk Palmen jest prezesem zarządu InnoCo Sp. z o.o., która angażuje się w procesy rozwoju innowacji. Ostatnie opracowania strategiczne na rzecz miast i regionu przy współudziale Luka Palmena, to m. in. wraz z M. Baronem: “Bielsko-Biała: gospodarka na wysokim poziomie. Plan działań na lata 2017-2025”, “Program Działań Strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”, “Międzysektorowe Specjalizacje Gospodarcze Województwa Śląskiego”, “Strategia Rozwoju Miasta Czeladź na lata 2016-2023”, “Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022”.