Będzie ustawowa gwarancja zatrudnienia dla górników

Gwarancje zatrudnienia dla górników będą usankcjonowane ustawą – takie stanowisko wypracował zespół dyskutujący o transformacji sektora wydobywczego.

Na dziś (16.04) zaplanowano kolejne spotkanie związków zawodowych ze stroną rządową – do uzgodnienia pozostaje jeszcze kilka kwestii, w tym indeksyzacja zarobków, czyli sposób uwzględniania inflacji przy obliczaniu przyszłych wynagrodzeń pracowników kopalń.