Będą światła na skrzyżowaniu Rybnickiej i Brzeskiej

Będzie łatwiej dojechać do Raciborza od strony Lubomii – Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał zgodę na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Brzeskiej i Rybnickiej w Raciborzu. Ma ona usprawnić ruch w tym mocno uczęszczanym miejscu. Montaż świateł ruszy w przyszłym roku, kiedy to remontowany będzie kolejny odcinek Drogi Wojewódzkiej numer 935.

Miasto Racibórz już w maju sygnalizowało, iż zasadnym jest przynajmniej przygotowanie infrastruktury podziemnej potrzebnej w przyszłości do montażu sygnalizacji świetlnej. We wrześniu prezydent zwrócił się z wnioskiem o budowę sygnalizacji świetlnej, wskazując, że na ul. Brzeskiej tworzą się długie kolejki pojazdów oczekujących na wjazd na ul. Rybnicką. Niewielkim ułatwieniem był oddzielny pas prawoskrętu z ul. Brzeskiej, który po przebudowie zostanie zlikwidowany. Dodatkowo zgodnie z posiadanymi przez miasto prognozami ruchu natężenie ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu będzie rosnąć szybciej niż dotychczas.  W odpowiedzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w listopadzie oficjalnie poinformował, że ZDW również dostrzega utrudnienia w ruchu drogowym w obszarze skrzyżowania. Dlatego w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, przystąpił już do opracowania dokumentacji projektowej, której celem jest zaprojektowanie akomodacyjnej, acyklicznej sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Oznacza to, że projektowane światła będą zmieniać się zależnie od ruchu, a fazy i czasy ich trwania będą tworzone na bieżąco w zależności od potrzeb.

Pierwotnie najlepszym rozwiązaniem organizacji ruchu dla tego skrzyżowania wydawało się być rondo, o co wsłuchując się w głosy kierowców, miasto również zabiegało. Na przeszkodzie stanęła jednak stara linia kolejowa Olza-Markowice i brak zgody PKP PLK na jej likwidację.