Bariery w rezerwacie Łężczok

Już nie tylko na drodze, ale również w samym rezerwacie Łężczok ustawione zostały bariery oraz znaki z informacją „Turysto, prosimy nie wchodź! Regeneracja powierzchni cennej przyrodniczo”. – Nieuporządkowany ruch turystyczny przynosi szkodę przyrodzie, stąd nasze zdecydowane działania – pisze na swojej stronie RDOŚ.

Na stawach w rezerwacie Łężczok, położonym w okolicy Raciborza, chronione są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków. W związku z tym do ruchu turystycznego  udostępnione zostały tylko niektóre groble. Niestety, mimo ustawionych znaków, niektórzy turyści dalej zapuszczają się w nieudostępnione rejony. Każde takie wejście powoduje niepotrzebne płoszenie ptaków i dlatego jest zabronione przez prawo.

Podobne bariery stanęły w rezerwacie Parkowe (okolice Złotego Potoku, Jura Krakowsko-Częstochowska), pomimo oznakowania tablicami informacyjnymi z mapą udostępnionych szlaków, są turyści, którzy poruszają się poza legalnymi trasami. To powoduje wydeptywanie dzikich ścieżek w miejscach, w których naturalnie powinna się rozwijać roślinność.

Ustawienie barier z oznakowaniem było możliwe dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.