Bardzo dobre wyniki raciborskiej uczelni po kolejnych kontrolach PKA

Polska Komisja Akredytacyjna kontroluje raciborską uczelnię – nie z powodu jakichkolwiek kłopotów PWSZ, ale dlatego że taki ma obowiązek. Eksperci na mocy ustawy weryfikują jakość prowadzonego kształcenia oraz stopień spełnienia wymagań. – Wyniki kontroli są bardzo dla nas bardzo pozytywne – zapewnia rzeczniczka uczelni, Joanna Sokołowska-Moskwiak:

Pozytywną ocenę otrzymało także zaplecze techniczne, baza naukowa uczelni oraz wyposażenie i sprzęty, które uczelnia oferuje, aby zrealizować zamierzenia dydaktyczne:j

Oprócz architektury ocenę komisji przeszły też filologia angielska, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, automatyka i robotyka, wychowanie fizyczne i bezpieczeństwo państwa.