Badawczy Rejs Prawdy po Odrze wyruszy z Raciborza

Dzisiaj z przystani nad Odrą w Raciborzu wyruszy Rejs Prawdy 2. Ma on na celu promowanie Odry z Kędzierzyna-Koźla do granicy Polski z Republiką Czeską w ramach przygotowań do budowy kanału Odra-Dunaj-Łaba. Rejs organizowany jest przez stronę czeską i polską. – W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele administracji państwowej obu krajów – mówi Michał Fita, radny rady miasta Racibórz.

Rejs Prawdy ma wykazać, że Odra przy stanie 1,35 m na wodowskazie w Miedoni, jest żeglowna.

Studium opracowane przez stronę czeską ma być dostępne dla zainteresowanych stron jeszcze w tym roku. Rejs Prawdy 2, wyruszy z Raciborza o godzinie 10.00.