Badanie ankietowe zakończone sukcesem

Na terenie Krzanowic zakończyło się badanie ankietowe dotyczące rozwoju gminy. W ankiecie udział wzięło 145 mieszkańców. – To bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o przeprowadzenie tego typu badań –  tłumaczy burmistrz Andrzej Strzedulla.

Obecnie rozpoczęły się spotkania robocze z przedstawicielami m.in. rad sołeckich, dyrektorami placówek oświatowych i przedsiębiorcami. Podczas spotkań omawiane są słabe i mocne strony rozwoju gminy.