Awaria centrali telefonicznej w Inspektoracie ZUS w Raciborzu

W związku z awarią centrali telefonicznej w Inspektoracie ZUS w Raciborzu, a mając na uwadze zapewnienie stałego kontaktu z klientami, zostały wyznaczone numery komórkowe:

• 502 009 129
• 502 009 130
• nr fax 32 419 04 96

Numery telefonów stacjonarnych do raciborskiego inspektoratu są niedostępne. Trwają prace związane z ustaleniem przyczyn awarii i jej usunięciem.

O wznowieniu możliwości kontaktu z inspektoratem w Raciborzu poprzez numery stacjonarne, ZUS będzie informować w kolejnych komunikatach.