Autyści mają nowy wyjątkowy dom

Szczególny moment dla osób niepełnosprawnych. W Sławięcicach, przy współpracy z miastem oraz powiatem kędzierzyńsko-kozielskim, powstał wyjątkowy dom. Będą w nim przebywać dorośli niepełnosprawni. Otworzyło go stowarzyszenie “Mały Książę” z Kędzierzyna-Koźla, które od lat kształci, wychowuje i rehabilituje autystów. Mówi prezes stowarzyszenia Barbara Wawrzynowicz

Inwestycja kosztowała 2 mln zł, na co złożyły się środki unijne oraz pieniądze pozyskane od sponsorów. Docelowo będzie tu mogło przebywać 25 podopiecznych.

Budynek powstawał 13 miesięcy, jest dobrze wyposażony, a w przyszłości mają w nim znaleźć się również mieszkania. W uroczystości otwarcia obiektu uczestniczyli starosta powiatu Paweł Masełko oraz prezydent miasta Sabina Nowosielska.