Asy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

Czterdziestu ośmiu uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego odebrało stypendia starosty oraz nagrody Zarządu Powiatu, czyli tzw. L-ki, w myśl których samorząd współfinansuje im kursy prawa jazdy. Mówi starosta powiatu Paweł Masełko.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży adresowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach powiatu i realizowany od 2016 roku. Aurelia Stępień, kierownik wydziału oświaty starostwa powiatowego w Kędzierzynie –Koźlu.

Aby otrzymać stypendium naukowe należy uzyskać średnią ocen rocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,0 w liceum ogólnokształcącym lub 4,75 w technikum. Posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, wykazywać się aktywną postawą społeczną oraz starać się o osiągnięcia naukowe na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – miejsca I-X, tytuł laureata lub finalisty.

Przy stypendium sportowym trzeba było zająć miejsca I-X w indywidualnej rywalizacji sportowej lub kulturalnej na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Nagroda Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego „L-ka” przyznawana jest za szczególną dbałość o rozwój własny i pracę na rzecz społeczności szkolnej.