Asfalciarnia w Pietrowicach Wielkich? Jest sprzeciw mieszkańców

Mieszkańcy gminy Pietrowic Wielkich sprzeciwiają się budowie asfalciarni. Zakład miałby powstać na przy wylocie z Kornic na Maków w miejscu, gdzie dawniej mieścił się punkt skup buraka cukrowego. Urząd w Pietrowicach Wielkich wydał wczoraj (12.05) oświadczenie, że obecnie nie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie.

Oświadczenie urzędu gminy:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach przy ul. Przemysłowej” na działce nr 3 km. 5 realizowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. informuję, że w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie nie jest prowadzone jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie.

Aktualnie postępowanie administracyjne prowadzone jest przez Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie zapraszam do świetlicy wiejskiej w Kornicy w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 18.00 na spotkanie dotyczące wyżej opisanej sprawy.

Wójt Pietrowice Wielkich otrzymał  petycję od mieszkańców

„Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach przy ul. Przemysłowej”.

Prosimy o podjęcie pilnie i w terminie działania, aby nie dopuścić do powstania tej fabryki. Budowa wytwórni do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach to byłaby mega degradacja nas mieszańców i środowiska (niszczenie naszej tożsamości związanej z rolnictwem, naturą na rzecz przemysłu) – kolejny hałas, kolejny problem z drogami i ilością pojazdów, dodatkowy problem z zapachem = całość mega uciążliwość społeczna. Mamy już obok nas gigantyczny zakład Eko-Okna. Dodatkowo zakład jak opisywana inwestycja mieściłaby się za blisko nas ludzi a takie fabryki to niech budują gdzieś na odludziu. Co w tej sprawie zrobi Gmina? – napisał Krzysztof Mikoda.