Archeologiczne odkrycia na styku Długiej z Gimnazjalną

Mury liczące setki lat, elementy ceramiki, zbroi rycerskiej, a nawet… zwierzęce zęby znajdują podczas trwających obecnie wykopalisk przy ulicy Długiej archeolodzy z Raciborza. Wykopaliska przy Długiej są prowadzone w miejscu, gdzie znajdowała się brama wielka, jedna z dwóch głównych bram wiodących do Raciborza w średniowieczu. Badania w tym rejonie rozpoczęły się w połowie marca, kiedy tylko pozwoliła na to pogoda. Mówi Romuald Turakiewicz, kierownik Działu Archeologii raciborskiego muzeum

Obecnie trwa drugi etap wykopalisk. Archeolodzy badają szyję bramy oraz fosę, która tam się znajdowała, ich wykop będzie sięgał 5 metrów w głąb ziemi. Finał prac planowany jest na przełom czerwca i lipca.