Apel o niepojenie zwierząt w Odrze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje do rolników o niepojenie swoich zwierząt wodą z Odry lub jej dopływów. Dotyczy to nie tylko dolnej Odry, ale i terenów Opolszczyzny i Górnego Śląska.

Resort odradza pojenie zwierząt do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z masowym śnięciem ryb w drugiej co do wielkości rzece w Polsce.

“Zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozpowszechnienia wśród rolników utrzymujących zwierzęta, w tym w szczególności zajmujących się chowem lub hodowlą bydła, na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego informacji, że do czasu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji masowego śnięcia ryb, należy bezwzględnie powstrzymać się od używania do pojenia takich zwierząt wody pochodzącej z Odry i
jej dopływów. Taka informacja powinna w szczególności trafić do rolników, których gospodarstwa są zlokalizowane w sąsiedztwie Odry i jej dopływów.” – przekazuje Rafał Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.