Apel Klubu Radnych Niezależnych Michała Fity

W trosce o raciborskich przedsiębiorców Klub Radnych Niezależnych Michała Fity zainicjował działania nad wprowadzeniem pakietu rozwiązań mających na celu pomoc dla lokalnego biznesu w związku z epidemią koronawirusa.

My niżej podpisani, zwracamy się do Pana prezydenta z apelem o wdrożenie pakietu rozwiązań dla przedsiębiorców działających na terenie naszego miasta polegające na zwolnieniu lub ograniczeniu wysokości opłat na rzecz miasta, a jeśli to możliwe to również spółek miejskich w zakresie m.in. czynszu miejskiego, dzierżawy czy możliwości umorzenia podatku od nieruchomości.

Proponujemy, aby wysokość wsparcia dla przedsiębiorców uzależniona była od spadku obrotu spowodowanego ograniczeniami wynikającymi z obowiązującego stanu pandemii wywołanej przez koronawirusa COVID – 19 i idących z tym konsekwencji.

Naszą intencja jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom, które ułatwi im przetrwanie tego trudnego okresu.

Radni Niezależni chcą, aby trybie pilnym zostało zwołane posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Racibórz. Spotkanie miałoby się odbyć w formie wideokonferencji.