Ambulans zbada pszowskie powietrze

Po przeprowadzonej na wniosek Burmistrza Miasta Czesława Krzystały kontroli, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zdecydował o przeprowadzeniu badania stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu oraz opadu pyłu.

Badanie odbędzie się między 17 a 24 kwietnia. Do Pszowa przyjedzie specjalistyczny ambulans pomiarowy z wysuwanym masztem meteo. Pojazd ma zostać ustawiony w sąsiedztwie terenu, na którym występują zanieczyszczenia, czyli wzdłuż ul. Ks. P. Skwary i W. Andersa.

Na początku kwietnia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynęło pismo Burmistrza Czesława Krzystały dotyczące nadmiernego zapylenia w rejonie byłej kopalni Anna. Odpowiedź była natychmiastowa. Zlecono kontrolę, której oficjalne wyniki poznamy już w najbliższych dniach.

W Pszowie kończą się prace nad wprowadzeniem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. W maju zostanie uchwalony nowy plan również dla terenu po byłej kopalni Anna. Wówczas na tym terenie, mając na uwadze szczególne warunki zagospodarowania terenów i obiektów Kopalni Węgla Kamiennego „Rydułtowy – Anna” oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, będzie wprowadzony zakaz przetwarzania, składowania i wydobywania odpadów.

O działalności prowadzonej pod pszowskim wiaduktem władze miasta poinformowały również takie instytucje jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Powiatową Policji, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Burmistrz prowadzi także postępowanie administracyjne w tej sprawie.