Akcja Lato w Krzanowicach

foto: MOK Krzanowice

Na druga połowę wakacji Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach oraz jednostki działające w poszczególnych sołectwach przygotowały szereg wakacyjnych propozycji w ramach Akcji Lato – mówi burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla.

Szczegóły i harmonogram tych wydarzeń można znaleźć na stronach internetowych krzanowickiego MOK-u.