8 milionów złotych na rozbudowę kanalizacji w regionie

Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzje o rozdysponowaniu środków na rozbudowę kanalizacji sanitarnej – do subregionu zachodniego trafi w sumie ponad 8 milionów złotych. Dzięki temu wybudowane zostaną kolejne odcinki kanalizacji w Jankowicach, Jejkowicach, Gaszowicach, Raszczycach, Ponęcicach i Rogowie.

SUBREGION ZACHODNI     
1. Gmina Kuźnia Raciborska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice Gmina Kuźnia Raciborska – Etap I. 1 999 324,00    
2. Gmina Gaszowice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wolności, Gmina Gaszowice 2 000 000,00    
3. Gmina Jejkowice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i Przemysłowej w Jejkowicach 1 923 132,00    
4. Gmina Lyski Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczycach 1 654 470,00    
5. Gmina Rudnik Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ponięcice w Gminie Rudnik 165 666,00    
6. Gmina Gorzyce Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce – etap II Rogów. 375 500,00    
RAZEM 8 118 092,00