6. i 7. przypadek zakażenia w powiecie krapkowickim

Szósty i siódmy przypadek zakażenia koronawirusem w powiecie krapkowickim. Obie osoby – kobieta i mężczyzna – w czwartek popołudniu trafiły do krapkowickiego szpitala. Zadziałały jednak procedury i żaden z oddziałów, ani żaden z medyków nie został wyłączony do kwarantanny.

Wszystkie dotychczasowe działania polegające na badaniu temperatury, dezynfekcji, prowadzeniu wywiadu epidemologicznego miały zabezpieczyć nas właśnie przed taką sytuacją – mówi starosta krapkowicki Maciej Sonik.

Oba przypadki miały miejsce podczas zmiany starosty Sonika, który wspólnie z wicestarostą oraz pracownikami w ramach wolontariatu prowadzi triaż w szpitalu.