45,5 miliona dla Rybnika na zakup autobusów

Rybnik otrzyma ponad 45 milionów złotych na zakup nowoczesnych autobusów wodorowych.

Pieniądze przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele obu stron podpisali wczoraj stosowne porozumienie – na jego mocy Rybnik zakupi 20 autobusów zasilanych paliwem wodorowym.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim podpisana została umowa o dofinansowaniu w wysokości 45,5 mln zł zakupu przez Rybnik 20 autobusów napędzanych wodorem. Zasilą one tabor rybnickiej komunikacji miejskiej. Umowę podpisał zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Zastępca Prezydenta Rybnika Janusz Koper, w obecności m.in. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy i Wiceministra Klimatu i Środowiska, Ireneusza Zyska.

Otrzymane przez Rybnik dofinansowanie jest jednym z pięciu najwyższych w Polsce i drugim najwyższym w województwie śląskim, jakie zostały przyznane przez NFOŚiGW ramach konkursu „Zielony Transport Publiczny”. Zapewnia ono pokrycie 60 proc. kosztów zakupu 20 autobusów wodorowych. Nowe autobusy pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego, jakim jest zmniejszenie emisji CO2, ograniczenie emisji tlenków azotu oraz pyłów PM10.

Miasto planuje również budowę stacji do tankowania wodoru, trwają tez procedury związane z zakupem 11 nowych autobusów hybrydowych dla rybnickiej komunikacji miejskiej.